Btw-teruggave: wat moet u weten?

Vraag geheel kosteloos de btw van uw zonnepanelen terug. Graag informeren wij u over de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten m.b.t. de btw-teruggave. Wij adviseren u deze pagina aandachtig door te nemen. Bij verdere toelichting verwijzen wij u door naar onze uitgebreide brochure.

VOORWAARDEN BTW-TERUGGAVE

1. Géén ondernemer voor de btw
U bent (als persoon) géén ondernemer voor de btw.

    1. Heeft u een eenmanszaak en moet u aangifte van de omzetbelasting doen? Dan is het niet verstandig om btw terug te vorderen
    2. (Recent) gestopt met ondernemen? Wellicht doet u of uw boekhouder nog steeds “0 aangiften”. In dat geval bent u wél ondernemer voor de btw.
    3. Heeft u inkomsten belast met btw uit verhuur van een (vakantie)woning? Dan bent u ook ondernemer voor de btw.

 

Oplossing: U kunt de btw terugvorderen op andermans naam, bijvoorbeeld uw partner.

Aanmeldformulier

2. Tenaamstelling energiecontract & factuur
De tenaamstelling van het energiecontract moet overeenkomen met de factuur.

 

3. Datum energiecontract & factuur
Als het energiecontract moet worden aangepast, bv omdat deze op naam staat van iemand met een eenmanszaak, dan moet dit gebeuren vóór de datum van de factuur.

 

4. Géén zakelijk energiecontract 
U heeft géén zakelijk energiecontract (geen bedrijfsnaam vermeld op de poststukken).

 

5. Uiterlijke aanmeldingsdatum
Aanmelding geschiedt uiterlijk op 1 mei volgend op het jaar van aanschaf. Indien u aanmelding later bij ons binnenkomt is de kans groot dat het alsnog lukt maar we kunnen daar dan geen succesgarantie op geven.

MEEST GESTELDE VRAGEN

1. Welk bedrag krijgt u terug?

U kunt vrijwel het gehele btw-bedrag, vermeld op uw zonnepanelenfactuur, terugkrijgen. De belastingdienst houdt op het, door u te ontvangen, btw-bedrag een zogenoemd forfait-bedrag in. Voor iedereen 1.000Wp aan vermogen staat een forfait-bedrag van €20,-.

 

Heeft u geïntegreerde zonnepanelen of heeft u een systeem van meer dan 10.000Wp? Dan wordt een andere verdeelsleutel gebruikt. Hierover leest u meer op pagina 3 van de uitgebreide brochure.

 

2. Hoelang duurt het voordat u het btw-bedrag ontvangt?

Dit duurt, afhankelijk van de maand waarin de zonnepanelenfactuur is opgesteld en de drukte bij de Belastingdienst, 4 tot 6 maanden. Tijdens het traject informeren we u over de (verwachte) duur van uw persoonlijke btw-teruggaaftraject.

 

3. Moet ik na aanmelding nog iets doen?

Met onze werkwijze hebben we alles zo kunnen inrichten dat we u volledig kunnen ontzorgen, met inachtneming van de volgende twee situaties:

3.1 Het doorgeven van uw rekeningnummer

Nadat u bent geregistreerd als ondernemer verlangt de Belastingdienst dat het door u gewenste rekeningnummer aan hen wordt doorgegeven. In ons aanmeldformulier vragen we of u wilt dat wij u dit uit handen nemen d.m.v. een machtigingscode van DigiD. Deze kan éénmalig en alleen gebruikt worden om uw rekeningnummer door te geven. Als u hiervoor kiest hoeft u zelf verder niets te doen tijdens het traject. U kunt er ook voor kiezen om zelf uw rekeningnummer door te geven via uw zakelijke gebruikersnaam + wachtwoord die u ontvangt van de Belastingdienst. Daartoe sturen wij t.z.t. een simpel stappenplan.

 

3.2 Mogelijk ontvangt u onbedoeld post van de Belastingdienst

Uit ervaring weten we dat de Belastingdienst soms een vergissing maakt door post naar u in plaats van naar ons te sturen. Hier kunnen belangrijke brieven tussen zitten die u naar ons zal moeten doorsturen/-mailen. Op pagina 5 van onze uitgebreide brochure leest u hier meer over.

Aandachtspunten en wijzigingen
per 1 januari 2020

4. Vrijstelling BTW plicht (nieuwe KOR/OVOB) geldt voor minstens 3 jaar
Om de btw over uw zonnepanelen terug te vorderen moet u worden aangemeld als
ondernemer. Omdat uw “onderneming”, waarmee u opgewekte stroom verkoopt aan uw energieleverancier en u zelf, minder omzet maakt dan € 20.000,- kunnen wij voor u de “Omzet gerelateerde Vrijstelling van Omzetbelasting” aanvragen, ofwel de OVOB. Hiermee voorkomen we dat u in de jaren na aanschaf ook btw moet betalen over de opgewekte stroom. De OVOB gaat in vanaf het jaar dat volgt op het jaar van aanschaf en duurt tenminste 3 jaar. Hierover leest u alles wat u moet weten in onze uitgebreide brochure.

 

5. U krijgt in de 3 jaar na aanschaf géén btw terug over een 2e set zonnepanelen
Tijdens de periode dat u aanspraak maakt op de OVOB (de 3 jaar na aanschaf) is het niet meer mogelijk om over een tweede set zonnepanelen btw terug te vorderen. Dit kan overigens wel als u de tweede set aanschaft in hetzelfde jaar als de eerste set. Na 4 tot 6 jaar kan dit wel maar is het minder gunstig. Hierover leest u meer in onze uitgebreide versie.

 

Oplossing: U kunt de btw over een 2e set zonnepanelen wel terugvorderen op naam van bijvoorbeeld uw partner, mits deze persoon voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden.

6. Factuurbedrag inclusief btw hoger dan €14.404,-?
Zo ja, dan zal in de 4 jaar, volgend op het jaar van aanschaf, ieder jaar 20% van het totale btw-bedrag op de zonnepanelenfactuur terugbetaald moeten worden. Hiermee komt het btw-voordeel bijna in zijn geheel te vervallen. Er is echter een gunstiger alternatief, neemt u in dit geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

7. OVOB ook mogelijk voor: Stichtingen, VvE’s, Instellingen en Verenigingen
Vanaf 2020 kunnen ook Stichtingen, Bv’s, Instellingen en Verenigingen aanspraak maken op de OVOB. Dit betekent dat de btw-teruggave over zonnepanelen ook voor hen gunstig kan zijn (niet altijd). Hierover leest u meer in onze uitgebreide brochure.

Vragen? Bel/mail ons:

06 14 21 83 43
info@rwsinstallatie.nl